Provozní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Jsme velice rádi, , že jste si pro „plavání“ Vašich dětí vybrali právě náš AquaBellaBaby Club  a uděláme maximum pro to, abyste se u nás Vy i Vaše děti cítili  spokojeni. Chceme Vám nabídnout nejen kvalitní služby, ale i příjemné zázemí.  Pro hladké zajištění je však nutné, abychom všichni respektovali a  dodržovali určitá pravidla, která jsou  uvedena níže v tomto provozním řádu. Bez Vaší spolupráce se neobejdeme. Prosím, věnujte dostatečnou pozornost jeho prostudování. 

V případějeho závažného  porušení si AquaBella vyhrazuje právo vyloučit klienta z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.

Není-li daná situace zahrnuta v tomto provozním řádu, věříme, že vzniklé nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností. Děkujeme za pochopení  a těšíme se na vzájemná setkávání.            

 Obecné informace

  • Prostor centra je monitorován kamerovým systémem!
  • AquaBella Baby Club je nekuřáckým prostorem!
  • Rodiče nesou zodpovědnost za to, že oni, jejich dítě  či doprovázející osoba netrpí infekční chorobou!
  • Chovejte se, prosím, k veškerému zařízení ohleduplně.
  • Prosím pamatujte, že za dítě si zodpovídá vždy  rodič či doprovázející osoba.
  • Po konzultaci s rodiči si vyhrazujeme právo na přesuny dětí v jednotlivých skupinách.
  • Veškeré informace o dění v centru naleznete buď přímo na nástěnkách centra, našem webu www.aquabella.cz či facebookovém profilu.
  • V případě Vašeho souhlasu Vám budou informace o aktivitách centra zasílány i formou hromadného mailu. Jestliže o tuto službu máte zájem – prosím  zanechte svůj mail na recepci či jej zašlete na aquabella@aquabella.cz

 

VSTUP DO BABY CLUBU

Vstup do AquaBella Baby Clubu je povolen pouze dětem a doprovázejícím osobám, které mají uhrazenou aktivitu nabízenou naším centrem (lekce cvičení, plavání, výtvarné výchovy, hudebních hrátek atd.).

Návštěva AquaBelly je možná pouze v době placené lekce, náhradní hodiny  či jiné plánované akce. Není tedy možné si přijít např. pohrát  do herny v jiné dny, kdy je prostor centra rezervován pro aktivní účastníky. 

Po zaplacení  kurzovného  získáváte permanentku,  která je  Vaší vstupenkou na danou aktivitu a zároveň dokladem o zaplacení kurzovného.

Permanentka je vystavena na jméno dítěte a opravňuje jednu dospělou osobu, aby dítě na danou aktivitu doprovázela.  Vstup do prostor baru a herny je umožněn i sourozencům a dalšímu rodinnému příslušníku.

Permanentka na kurzy plavání a vaniček  není přenosná, pouze v případě, že na danou aktivitu do centra  dochází sourozenci ( a je jim vystavena sourozenecká plavenka či má každé dítě svou vlastní permanentku) – mohou sourozenci omluvené lekce  za sebe nahrazovat.

Permanentky na cvičení či jiné aktivity v tělocvičně (např. hudební hrátky ) přenosné jsou a v případě, že Vaše dítě nemůže na danou aktivitu dorazit, můžete za sebe poslat náhradníka.

Ztrátu permanentky je třeba oznámit, bude Vám vystavena nová.

Kočárky  je možné umístit v kočárkárně a je-li zde obsazeno, dále  na chodbě před tělocvičnou.  Za věci ponechané v kočárku AquaBella neručí. Kočárky doporučujeme zajistit  zámkem.

V centru je nutné se přezouvat hned při vstupu do herny. Na svrchní část oděvu a obuv je rezervována  vstupní šatna. Za věci odložené zde AquaBella neručí.

V prostorách herny je možno použít domácí obuv.

VSTUP DO ŠATEN, SPRCH A BAZÉNU

Po předložení permanentky na recepci Vám bude vydán klíček od vnitřní šatny.  Za ztrátu klíčku Vám bude účtován poplatek 200 Kč.

Doporučujeme vstup do šatny s 15ti minutovým předstihem před začátkem Vaší lekce, tak aby byl dostatečný prostor se v šatně vystřídat s předchozí skupinkou.

Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo.

V prostorách sprch a bazénu doporučujeme nosit čistou gumovou protiskluzovou obuv tak, aby bylo zabráněno možnému uklouznutí a pádu. Pohybujte se se zvýšenou opatrností a zejména děti by neměly běhat a skotačit na kluzkém povrchu. Dbejte o jejich bezpečnost!

V šatně jsou pro Vás připraveny plastové boxy, do kterých si můžete umístit věci určené k přesunu do sprch a na bazén  (plavky, mycí prostředek, ručník atd.) Všechny ostatní věci  si uzamkněte do skříňky.  Nedoporučujeme do centra nosit žádné cennosti. 

Před vstupem do bazénu je každý povinen umýt se mýdlem či mycím přípravkem a to BEZ PLAVEK.  Maminky prosíme o odlíčení!!!

Jestliže se dítě v prostorách sprch, šaten, bazénu, či do vody pokaká – hlaste to neprodleně instruktorce!

Do bazénu jde s dítětem plavat jeden z rodičů a v průběhu jedné lekce by se neměl střídat s druhým. Doprovázející osoba je povinna se před vstupem na bazén převléknout do lehkého oblečení o omýt si nohy.

Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenci lekci rušili, nebo zůstali v prostoráchAquaBelly bez dozoru. Ve výjimečných případech je možné si sourozence vzít s sebou na lekci, to vše však po domluvě s Vaší instruktorkou.

Při výuce starších dětí bez rodičů, přebírá instruktorka za děti odpovědnost jen na dobu určenou pro tuto lekci a pouze ve vodě. Jestliže se dítě pohybuje v průběhu lekce v prostorách  klubu (např. cesta na toaletu)- zodpovědnost je na doprovázející osobě, stejně tak jako před a po ukončení lekce. 

Filmování a focení je povoleno jen pro soukromé účely, ale i v tomto případě je nutné, aby se osoba pořizující záznam  před vstupem do bazénu převlékla do plavek či lehkého oděvu (šortky, tričko) a omyla si důkladně nohy.

Čůrání do odtokového kanálku na bazénech a ve sprchách je zakázáno! Použijte prosím  nočník! Po jeho použití  je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou. Po použití nočníku před vstupem do bazénu  pak znovu opláchněte dítěti zadeček.

Pro menší děti  jsou do sprch vyčleněny  podložky, které po použití prosím vraťte na místo.

Po skončení lekce se opatrně přesuňte do sprch. Svůj pobyt na bazénu prosím zbytečně neprotahujte, aby nebyla narušena následující lekce.

Po použití sprch do prostoru šatny nevstupujte v mokrých plavkách (ždímejte je ve sprše).

Doporučujeme po plavání vysušit dětem vlásky (vysoušeče a fény jsou ve vybavení šatny) a dále uši (zevní zvukovod)  pomocí buničitých čtverečků, které jsou pro Vás v šatně také připraveny.

Jakoukoli závadu prosím ohlaste na recepci.

POBYT NA BARU – HERNĚ

Pobyt na baru a herně je primárně určen pro klienty plaveckých lekcí. V případě, že je zde dostatečná volná kapacita, je možné, aby tento prostor využili také klienti ostatních placených aktivit Baby Clubu.

Do Baby Clubu máte možnost přijít  přibližně 30 minut před začátkem Vaší lekce. Doba aklimatizace po ukončení lekce je 60 minut. Poté, prosím, uvolněte hernu pro další klienty. Dobu aklimatizace, vzhledem ke zdraví svého dítěte, dodržujte (zejména v zimních měsících).

Občerstvení lze konzumovat pouze v prostorách baru  ( k dispozici je celkem 16 míst k sezení,  8x židlička na krmení ).  Lze konzumovat nápoje i potraviny přinesené z domova či zakoupené na baru. Nabízíme možnost ohřátí donesených či zakoupených potravin v mikrovlnné troubě.

Nočníky používejte jen v prostorách šaten, sprch a toalet, ne na baru!

Pokud máte již starší dítě, či s  Vámi přijde  starší sourozenec, prosíme Vás, aby se choval ukázněně a pozorně k malým dětem.

Hračky z herny nepřenášejte na bazén ani do ostatních prostor, prosíme o jejich vrácení  na původní místo.  Zabraňte svým dětem, aby hračky neopatrnou manipulací ničily.

 

NÁHRADNÍ HODINY – INFORMACE  

Neomluvené lekce si nahradit nelze!

Prosím omlouvejte se přes elektornický online systém AUKSYS. V případě, že nejste u PC - můžete omlouvat přes kód SMS, který máte na plavence. V nutných případech (náhlá nemoc nebo jiná událost) lze omlouvat telefonicky na recepci tel: 325 518 026 příp. 739 488 901.

Omluvy je možné provést v online systému do 8.00hod. ráno v den konání lekce.

Náhradní lekce se můžete zúčastnit po zadání v online systému AUKSYSi.  Při zapisování k náhradám dbejte na to, aby Vaše dítě nahrazovalo dle jeho věku a pokročilosti. V případě pochybností Vám rádi poradíme.

Doporučujeme  si  lekce  přednahrazovat, v online systému AUKSYS jsou nastaveny 2 přednáhrady. V případě, že nakonec vyčerpáte více lekcí než máte zaplacených kreditů, vyčerpané lekce navíc uhradíte v plné výši 360Kč/30 minut a 400Kč/45 minut.

Nevyčerpané náhrady lze převést do následujícího navazujícího kurzu. Tímto způsobem lze náhrady převádět až do konce školního roku, který u nás končí červnem. Dále je možné náhrady využívat při vstupech na „vodnické soboty a neděle“, kdy je bazén určen k volnému řádění našim klientům. Za jednu omluvenou lekci je možné nárokovat vstup do bazénu pro jednoho dospělého a jedno dítě na 60 minut.

Pokud v dalším kurzu již nepokračujete, nabízíme možnost, za každou neodplavanou, ale omluvenou lekci vyplatit zpět 50,- Kč, avšak nejdéle do 30 dnů od ukončení daného kurzu.  

Pokud se nebude plavat z technických důvodů, bude Vám nabídnuta náhradní hodina. Vždy se snažíme  naše klienty  s předstihem  o vzniklé situaci informovat.

Kurzovné (permanentka bazén) se vrací dle následujících  STORNO PODMÍNEK :

Storno je možno provést osobně, telefonicky, mailem či doporučeným dopisem. Následně je nutné předložit doklad o zaplacení a permanentku. Do storna se započítávají lekce od začátku kurzu.

Do 2.lekce (včetně): se vrací 100% kurzovného - bez již odplavaných či omluvených lekcí (storno poplatek 300,- Kč)

Tzn. první dvě lekce v kurzu (odplavené či omluvené)!

Po 2. lekci (od 3.lekce): se vrací 20% kurzovného  bez již odplavaných či omluvených lekcí (bez storno poplatku)

Kurzovné (permanentka vaničky) se vzhledem k možnosti hradit si i jednotlivé lekce NEVRACÍ

Neodplavané lekce je po domluvě v mimořádných případech možno převést na lekce cvičení na suchu,  odečíst z kurzovného za lekce v bazénu či vybrat formou volného plavání o „vodnických sobotách a nedělích“ viz výše.  

STORNO NELZE UPLATNIT  PO SKONČENÍ ZAKOUPENÉHO KURZU.

V PŘÍPADĚ VANIČEK PO DOVRŠENÍ 6. MĚSÍCE VĚKU DÍTĚTE.

Zakoupením kurzu a převzetím dokladu o zaplacení stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem, souhlasíte s ním a budete se jím řídit. Mezi AquaBella Baby Clubem spol. s r. o. a zákazníkem vzniká vztah, který se řídí ustanovením Obchodního zákoníku. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze k interním potřebám AquaBella Baby Clubu.

Jejich shromažďování a uchovávání je realizováno v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb, zákon o ochraně osobních údajů.

Pevně věříme, že budete  s našimi službami spokojeni a společně se nám podaří vytvořit příjemné prostředí, kam se  budete Vy i Vaše děti rádi vracet.